ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน

ผลิตภัณฑ์รอกและเครน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

     การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
ตัวแทนจำหน่ายจากทั้งประเทศ

ช่างติดดาวที่เราแนะนำ