All Products

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ได้เปิดธุรกิจในการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแบบต่อเนื่องเป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยเงางาม คงทน และคุณภาพดี อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่น แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี แผ่นเหล็กเคลือบอลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี (GL) ที่สวยงามและมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.