กลุ่มบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยมีธุรกิจเริ่มแรกด้วยการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเส้นกลมและข้ออ้อย

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) สามารถผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวดได้ 1,000,000 ตันต่อปี แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 320,000 ตันต่อปี แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี 24,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากเหล็กลวด 120,000 ตันต่อปี

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด มหาชน

- ปี พ.ศ.2516 ได้ติดตั้งเตาหลอมไฟฟ้า(Electric Arc Furnace)
- ปี พ.ศ. 2526 บริษัท ได้ผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็น รายแรกของประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2530 บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รอกและเครนตรา Konecranes จากประเทศฟินแลนด์ รวมถึงสามารถผลิตเครนรางสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้เอง ได้ขยายโรงงานไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ปี พ.ศ. 2535 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโรงที่ 2 และโรงงานแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี
- ปี พ.ศ.2539 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงที่จังหวัดสมุทรปราการ
- ปี พ.ศ.2539 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อบริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตเหล็กเส้นทั้งชนิดข้ออ้อยและเส้นกลม รวมถึงเหล็กลวดในขนาดต่างๆ
- ปี พ.ศ.2547 ได้ก่อตั้งบริษัท เอเชี่ยนไวร์โปรดักส์ จำกัด เพื่อดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากเหล็กลวดเช่น ลวดลดขนาด ลวดหนาม ตะปูประเภทต่างๆ ลวดผูกเหล็ก ลวดชุบสังกะสี
- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ขยายการดำเนินการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม (Galvalume)
- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ขยาย ธุรกิจไปยังงานบริการซ่อมบำรุง โดยช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์ตรงของบริษัท โดยเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรอกและเครน และยังตั้งเป้าหมายไปสู่งานซ่อมบำรุงอื่นๆ อาทิ งานติดตั้งและบริการด้านระบบน้ำ, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนซ่อมบำรุงระบบหลังคา รวมทั้งโครงหลังคาต่างๆ ในอนาคต

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด มหาชน

กลุ่มบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2507 โดยมีธุรกิจเริ่มแรกด้วยการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเส้นกลมและข้ออ้อย

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) สามารถผลิตเหล็กเส้นและเหล็กลวดได้ 1,000,000 ตันต่อปี แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 320,000 ตันต่อปี แผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี 24,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากเหล็กลวด 120,000 ตันต่อปี

- ปี พ.ศ.2516 ได้ติดตั้งเตาหลอมไฟฟ้า(Electric Arc Furnace)
- ปี พ.ศ. 2526 บริษัท ได้ผลิตแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ถือเป็น รายแรกของประเทศไทย
- ปี พ.ศ. 2530 บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รอกและเครนตรา Konecranes จากประเทศฟินแลนด์ รวมถึงสามารถผลิตเครนรางสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้เอง ได้ขยายโรงงานไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ปี พ.ศ. 2535 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโรงที่ 2 และโรงงานแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี
- ปี พ.ศ.2539 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงที่จังหวัดสมุทรปราการ
- ปี พ.ศ.2539 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กเส้นเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อบริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตเหล็กเส้นทั้งชนิดข้ออ้อยและเส้นกลม รวมถึงเหล็กลวดในขนาดต่างๆ
- ปี พ.ศ.2547 ได้ก่อตั้งบริษัท เอเชี่ยนไวร์โปรดักส์ จำกัด เพื่อดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากเหล็กลวดเช่น ลวดลดขนาด ลวดหนาม ตะปูประเภทต่างๆ ลวดผูกเหล็ก ลวดชุบสังกะสี
- ปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ขยายการดำเนินการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม (Galvalume)
- ปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ขยาย ธุรกิจไปยังงานบริการซ่อมบำรุง โดยช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์ตรงของบริษัท โดยเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรอกและเครน และยังตั้งเป้าหมายไปสู่งานซ่อมบำรุงอื่นๆ อาทิ งานติดตั้งและบริการด้านระบบน้ำ, ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนซ่อมบำรุงระบบหลังคา รวมทั้งโครงหลังคาต่างๆ ในอนาคต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

รอข้อมูล

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ศรีกรุงวัฒนา

Construction

Real estate

Holding

Food

IT

 • บมจ.กรุงเทพผลิตเหล็ก
 • บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง
 • บจ.ราชสีมา ผลิตเหล็ก
 • บจ.เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์
 • บจ.สยามอรุณ พร๊อพเพอร์ตี้
 • บจ.สยามอรุณ ดีเวลลอปเม้นท์
 • บมจ.ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล์
 • บจ.สยามฟลาวค้าแป้ง
 • บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซุปเปอร์
 • บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

ศรีกรุงวัฒนา

Construction

 • บมจ.กรุงเทพผลิตเหล็ก
 • บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง
 • บจ.ราชสีมา ผลิตเหล็ก
 • บจ.เอเชี่ยน ไวร์โปรดักส์

Real estate

 • บจ.สยามอรุณ พร๊อพเพอร์ตี้
 • บจ.สยามอรุณ ดีเวลลอปเม้นท์

Holding

Food

 • บมจ.ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล์
 • บจ.สยามฟลาวค้าแป้ง
 • บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซุปเปอร์

IT

 • บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทในกลุ่ม BSI

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด มหาชน

บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด

บริษัท เอเชี่ยนไวร์ โปร์ดักส์

บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็กค้าวัสดุ จำกัด

โครงสร้างองค์กร

รอข้อมูล + การตัดสินใจ

คณะกรรมการ

รอข้อมูล + การตัดสินใจ

ผู้บริหาร

รอข้อมูล + การตัดสินใจ

เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนวชิราลงกรณ์
เขื่อนรัชประภา
เขื่อนปากมูล
สะพานติณสูลานนท์
สะพานภูมิพล
สะพานพระราม 7
ทางด่วนบูรพาวิถี
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
อาคารใบหยก 1-2
มาบุญครอง
สยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์
สยามดิสคัฟเวอรี่
เซ็นทรัลเวิลด์
เอ็มโพเรียม
เอ็มควอเทียร์
Big C ราชดำริ
เดอะมอลล์โคราช