บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งปี 2507 เป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ฐานราก,เขื่อน, ถนน, สะพาน, ทางด่วน, สนามบิน, รถไฟฟ้า, อาคาร ฯลฯ

     บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 600,000 ตัน/ปี ประกอบด้วย เตาหลอมเหล็กไฟฟ้าแบบอาร์ก (EAF: Electric Arc Furnace) ขนาด 25 ตัน 2 เตา, เครื่องหล่อเหล็กแท่งแบบต่อเนื่อง (CCM: Continuous Casting Machine), โรงรีดเหล็ก (RM: Rolling Mill) 2 โรง, เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Spectrometer), เครื่องทดสอบแรงดึง 200 ตัน (Tensile testing Machine)

     ปี 2538 บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง บริษัท ราชสีมา ผลิตเหล็ก จำกัด เพื่อขยายฐานการผลิตมายังภาคอีสาน ด้วยกำลังการผลิต 500,000 ตันต่อปี โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวดคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 1,100,000 ตันต่อปี

     ปัจจัยสำคัญในการผลิตที่มีคุณภาพของบริษัทฯ คือ คณะผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับที่พร้อมด้วย ความรู้ ความชำนาญ เครื่องมือการผลิตที่มีมาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นภายใต้เครื่องหมาย บีเอสไอ (BSI) และอาร์เอสเอ็ม (RSM) ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และนิยมใช้กันแพร่หลายทั่วไป