บริษัท เอเชี่ยนไวร์ โปรดักส์ ได้เริ่มก่อต้ังปี พ.ศ.2547 ดําเนินการทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง Down Steam โดยการนําเหล็กลวดคาร์บอนต่ํา (Wire rod) มาลดขนาด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ เช่น ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา (ลวดลดขนาด) ตะปูเหล็กหัวกลมแบน ตะปูตอกสังกะสี ตะปูม้วน ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี และลวดหนามเคลือบสังกะสี ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราหัววัว-คันไถ และ บีเอสไอ (BSI)