เครื่อง Tensile Machine
ใช้ทดสอบแรงดึงของเหล็กเส้นเพื่อหาค่า Yield Str., Tensile Str., %Elongation เพื่อตรวจสอบเหล็กเส้นให้ได้มาตรฐาน มอก.20-2559, มอก. 24-2559

ประสิทธิภาพการใช้งาน
แรงดึงเหล็กเส้น 200 Ton.
สามารถทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นได้ตั้งแต่ขนาด 6-40 mm.