การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

  ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกด้านอย่างพิถีพิถันในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ จนถึงการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมการส่งมอบ ในทุกขั้นตอนได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพและชำนาญการ ผลิตภัณฑ์ทุกม้วนมีหมายเลขกำกับ จึงสามารถตรวจสอบกลับได้ทุกขั้นตอน

  ด้วยคุณภาพที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนนี้ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีจากบริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกอบด้วย
- มอก.50 : ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
- มอก.2228 : ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบ 55% อะลูมิเนียม-สังกะสี(อะลูซิงค์)
- มอก.2131 : ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี