Thai   English  หน้าหลัก
  ประวัติบริษัท
  กำลังการผลิต
  ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น
  ผลิตภัณฑ์สังกะสีแผ่นเรียบ
  ผลิตภัณฑ์สังกะสีลูกฟูก
  Steel Fabrication
  ผลิตภัณฑ์เครน SWF
  ผลิตภัณฑ์หลังคา
  ตำแหน่งงานว่าง
  ติดต่อเรา
  Mail (OWA)
  Catalogs Profile

ปัจจุบันนี้ แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความทนทานต่อการสึกกร่อน ดังนั้นเมื่อนำวัสดุนี้มาผ่านกระบวนการเคลือบสีแบบ Two Coated - Two Baked แล้ว ก็จะยิ่งทำให้คุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้มีสีสรรที่สวยงามอีกด้วยนอกจาก วัสดุเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสีแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีทางเลือกใหม่ก็คือ แผ่นเหล็กชนิดอลูซิงค์ ซึ่งมีคุณสมบัติความทนทานที่ดี แต่มีราคาที่ย่อมเยากว่า

วัสดุแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบสี ของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ได้ถูกผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง และมีการออกแบบ รูปลอนที่ดี เหมาะสม สวยงาม เราจึงมีความมั่นใจว่าจะมีแบบหนึ่งแบบใดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ     
วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์
LongLength
Scanroof


ติดต่อฝ่ายขาย : salesroofing@bangkoksteel.co.th

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

205 27 หมู่ 10 เชิงสะพานคลองขุด ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

โทร. : 0-2226-0680, 0-225-0200 (อัตโนมัติ)
โทรสาร. : 0-2224-7697-8


Home ] [ Company Profile ] [ Steel Bar ] [ Galvanized Iron ] [ GI Corrugated ]
Steel Fabrication ] [ Product Cranes SWF ] [ Roofing ]